The Ambassadors

När vi utvecklar våra kläder, vill vi göra det bästa möjliga. Definitionen av perfektion är inte alltid något som är en intern kunskap, och det är där våra ambassadörer kommer till rätta. Den slutgiltiga produkten av vårt arbete är alltid godkänd och beprövad av våra ambassadörer under rätt omständigheter och i rätt miljö. Det är så vi skapar perfektion.

When we develop our apparel, we want to make the best out of it. The definition of perfection is not always an in-house knowledge, and that's where our ambassadors comes to place. The final output of our releases is always approved by our ambassadors in the right environment and the designated kind of use. That is how we create perfection.

 

Do you want to be a part of our ambassador team? Send your application to info@kombatseven.com